Sympl NV – Privacy Statement

INFORMATION ABOUT VISITORS TO OUR WEBSITES
We gather general information about the use of our websites, such as which areas users visit most frequently and which services users access the most. We only use aggregated data which cannot identify an individual visitor to our site. This information helps us determine what is most beneficial for our users and how we can continually create a better overall online experience.
HOW WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION
You can browse our website, and search for jobs without disclosing personal information about yourself. This means any information that may be used to identify you, including, but not limited to, your first and last name, physical address, email address or other contact information.
If you choose to provide Sympl NV with your personal information on online registration forms, we may use it to contact you via e-mail, telephone, direct mail or other communication formats to provide you with information or services that you have requested.
RESUMES/CVS
If you choose to submit your resume/CV, Sympl NV will collect personal information about you such as your name, location and email address. If you supply a resume/CV, then you may also choose to provide us with details of your career history and other personal information such as address, telephone number, gender and nationality.
DISCLOSING INFORMATION
Sympl NV will not disclose the personal information that you provide (such as your name, address, email address, telephone number or career history), or details of your individual visits to this website, to any outside parties except:
as necessary for job applications or other recruitment services that you have requested, with your consent, or when we believe the law requires it.
SECURITY
Sympl NV is committed to protecting the security of your personal information. We use a variety of measures to ensure that your personal information is protected from:
unauthorized access
improper use or disclosure
unauthorized modification or alteration
unlawful destruction or accidental loss
However, the Internet is an open system and Sympl NV cannot guarantee that the personal information you submit will not be intercepted by others. All our employees and agents who have access to or are involved in the processing of personal information respect the confidentiality of personal information.
Our website may include links to external websites operated by other organizations. They may collect personal information from visitors to their site. Sympl NV cannot guarantee the content or privacy practices of any external websites and does not accept responsibility for those websites.
COOKIES
We may use “cookies” on our website. A cookie is a small text file sent by a website and stored by your browser on your computer’s hard drive. The main purpose of cookies is to streamline your use of this website. By using cookies we can keep track of your usage of the website and provide you with customized content.
You have a choice to accept or reject cookies by modifying your browser preferences. You have the choice to accept all cookies, to be notified when a cookie is set or to reject all cookies. Please note that if you choose to reject all cookies, certain parts of this site may not be available to you or may not function properly.
RETENTION
We will hold your personal information for as long as is necessary for the provision of recruitment services by us.
CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY
If we decide to change our privacy commitment, we will post those changes here so that you will always know what information we gather, how we might use that information and whether we will disclose it to anyone.
CONSENT
By submitting your personal information, you consent to the use of your information as set out in this privacy policy.
YOUR RIGHTS
You have the following rights:
a right to see the information we hold about you
a right to have any mistakes corrected or (in certain circumstances) to have your personal information deleted
a right to ask us to stop providing you with recruitment services
QUESTIONS
If you have any questions about how your personal information is used, or if you want to access, correct or remove your personal information, please contact us at info@sympl.works

sympl NV – Federgon & Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel

sympl NV onderschrijft het kwaliteitscharter van Federgon alsook de “Rechten & Plichten van de werknemers en werkzoekenden” van de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel.

sympl NV – Terms of Use

Deze website is eigendom van Sympl NV

Contactgegevens
Sympl NV
Schoenmarkt 35
2000 Antwerpen

Adres maatschappelijke zetel
Sympl NV
Hendrik Placestraat 28
1702 Groot-Bijgaarden
BE 0644.814.329
E-mail: info@sympl.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sympl NV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Sympl NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Sympl NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Sympl NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren. Dit kan via een email naar info@sympl.be
De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sympl NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Sympl NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Sympl NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.